X-Pad 4.2.00: Wat is nieuw!

X-pert.

De nieuwe X-pert module geeft u toegang tot de nieuwe features in de software service packs en biedt u volledige ondersteuning. Updates voor X-Pad blijven nog steeds kosteloos , ook zonder de X-pert module.

Mappen in Cloud servers.

Het is nu mogelijk om zelf een map te kiezen of aan te maken in uw cloud-diensten.

Support-pagina.

De nieuwe support-pagina in X-Pad Ultimate geeft u een rechtsreekse link naar ondersteuning, via mail of Teamviewer.

CAD: curves in vrije vorm.

Deze nieuwe functie maakt dat polylijnen nu in vrije vorm getekend kunnen worden.

Zoektijd gerobotiseerd totaal station.

Wanneer het prisma verloren geraakt, begint de robot nu, na de voorspellingsmodus, direct met zoeken. Een tijdwinst van bijna 4 seconden.

Vrije stationering.

De lock op het prisma wordt automatisch gereactiveerd nadat de resultaten van de stationering zijn aanvaard.

Data-output totaal station.

Met X-Pad Ultimate is het nu mogelijk om metingen en coördinaten, in real time, uit te sturen via de USB seriële poort.

TPS meten.

In trackmode kan u nu, zonder te stoppen met meten, de targethoogte aanpassen. Er kunnen nu ook punten met een offset gemeten en opgeslaan worden, tussen beide kan er gewisseld worden, zonder stop. De meetmodus is nu ook toegevoegd in een overzichtelijk raster.

Net zoals in CAD, zijn de vrije curves nu ook automatisch te tekenen in het meetmenu.

TPS uitzetten.

Ook in trackmode kan de gemeten positie nu direct opgeslaan worden zonder de meting te stoppen. Na het opslaan doet de software verder met uw volgende punt.

Objecten kunnen nu uitgezet worden door simpelweg aan te tikken in het grafische scherm, zonder dat u dient terug te keren. Verder zijn er ook bij het uitzetten offset- en vertexfuncties toegevoegd. De afstanden en offsets zijn direct aanpasbaar in het uitzetscherm, bij het uitzetten van opppervlaktes is de puntnaam nu direct beschikbaar.

X-Pad Build: nieuwe uitzetfuncties voor graafwerken.

Zijbermen en taluds kunnen nu vlot uitgezet worden op basis van een gesloten polylijn, bijvoorbeeld de bodem van een uitgraving. Simpelweg door de polylijn aan te tikken en de schuine helling in te geven kan de software u in real time aangeven waar u zich exact bevindt op de zijberm.

Volumes.

Twee volumeberekeningen zijn toegevoegd aan het menu. Het is nu mogelijk volume te berekenen aan de hand van oppervlakdikte. Ook is het mogelijk geworden om twee volumes te selecteren en hun gemeenschappelijk deel te berekenen, ongeacht vorm.

Verder zijn de cut en fill functies toegevoegd bij de volumeberekening van een oppervlak: 6 nieuwe mogelijkheden om volumes te verduidelijken inzake in te vullen of weg te nemen.

Importeren & exporteren.

(Referentie)blokken kunnen nu mee geïmporteerd worden met het DXF-bestand, zowel als referentie van de overeenkomstige blok of ge-explodeerd in de originele entiteit.

Bij het exporteren kunnen alle labels van een laag, of een selectie daarvan, meegenomen worden. Het ACAD2018-formaat is nu ook ondersteund.

Het Infrakitplatform is compleet geïntegreerd zodat bestanden kunnen worden uitgewisseld met andere gebruikers.

MEP module.

Een nieuwe set van commando’s is toegevoegd specifiek voor loodgiet-, mecanische en electrische toepassingen:

-(referentie) hoogtes overbrengen met behulp van de laserpointer

-buiswerken

-parallelle lijnen

-scanlijnen

-schietlood boven & onder

-horizontale en vertikale afstanden, gerefereerd naar een vertikaal vlak, laten aanduiden door de meetrobot